- Không được spam liên tục
- Không được post bài đồi trụy, vi phạm thuần phong mỹ tục

View more latest threads same category: